Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Ἀντι-εἰδήσεις… 31 Ὀκτωβρίου 2013.


Ἀντι-εἰδήσεις… 31 Ὀκτωβρίου 2013.2


Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!
παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!
 • Ὁ Γλέζος ἀναρωτᾶται γιὰ τὸ ποῦ θὰ βρῇ χρήματα ὁ τΣΥΡΙΖΑ.
  Εἶπε τὸ αὐτονόητον. Τελικῶς, μάλλον, γιὰ αὐτόν, δίχως νὰ παίρνω κι ὅρκο, πάει νὰ ἰσχύσῃ τὸ «τὰ στερνὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα»…
  Τώρα μάλλιστα ποὺ δήλωσε, δημοσίως, πὼς οὐδεμία σοβαρὴ ἀπάντησι ἔχουν γιὰ τὸ πῶς θὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν κρίσι… Ἔ, τὴν βλέπω τὴν διαγραφή… Εἶναι κι ἐκεῖνο τὸ μαντρί, ποὺ πέταξε πρὸ χθές… Εἶναι κι ἄλλα, ποὺ ἔρχονται…
  Βρέ λέτε τήν «ἐπανάστασι» ὁ τΣΥΡΙΖΑ νά τήν φάῃ ἀπό τά …ἀριστερά του;
  Ὅταν μᾶς ῥωτᾷ ὁ κόσμος γιὰ τὸ ποῦ θὰ βροῦμε τὰ χρήματα, ἡ ἀπάντησίς μας δὲν εἶναι πειστική!!!»
  Μανώλης Γλέζος, δελτίον εἰδήσεων ΣΚΑΙ, 30 Ὀκτωβρίου 2013, ἀπὸ δηλώσεις του στὸ ΒΗΜΑ.FM τὴν ἰδίαν ἡμέρα!)
 • Ὁ διεθνῶς ῥεζίλης Πάγκαλος ποὺ βγάζει λάδι τὰ ἀμερικανά
  Μά γιατί ἀσχολούμεθα μέ τό Θεοδωράκι; Εἶπε, ξεῖπε, θὰ πῇ, θὰ ξαναπῇ, ἐθνοπρόδωσε, ἐθνοπώλησε…
  Τὸ πιντὶ ἔχει ξεκάθαρες θέσεις. Λειτουργεῖ ὡς μικρόφωνον τῶν Ἀμερικανῶν. Ἀπὸ τότε, μὲ τὰ Ἴμια καὶ τὸν Ὀτσαλάν, ἔως τώρα τελευταῖα, μὲ τὶς διάφορες δηλώσεις του, ποὺ συμήθως ἐμφανίζονται ὡς πορδές, γιὰ  ὅ,τι, τοῦ ὑπαγορεύσουν, καὶ γενικῶς ἀναπαράγει. 
  Δὲν φταίει αὐτὸ καλὲ ποὺ γεννήθηκε ἔτσι… Ἄλλος φταίει… Μὰ ποῦ νὰ τὸν βροῦμε τώρα…
 • Νὰ καταργηθῇ ἡ «ἐπιχορήγησις» τῶν πενήντα ἑδρῶν γιὰ τὸ πρῶτο κόμμα.
  Αὐτὸ ζητοῦν γενικῶς, ἀκόμη καὶ βο(υ)λευτὲς τοῦ τΣΥΡΙΖΑ. 
  Τώρα τὸ ζητοῦν. Γιὰ περιμένετε νὰ πάρουν τὴν καρέκλα τοῦ πρώτου καὶ τότε νὰ δοῦμε τὸ τὶ θὰ κάνουν.
  Κι ὄχι τίποτα ἄλλο, ἀλλὰ πάλι ἡ Ἀλέκα θὰ μαυροφορεθῇ, ὁ Φώτης θὰ φορέσῃ τὴν πλερέζα κι ἐμεῖς θὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ κατεβάζουμε καντήλια… 
  Πότε θά καταργηθοῦν οἱ ἐκλογές εἴπαμε;
  (Ἕνα περίεργο θέμα ἔχουν οἱ πολιτικοὶ αὐτῆς τῆς χώρας. Μόλις περάσουν τὸ «χαντάκι» μεταμορφώνονται σὲ …μορφώματα.  Τρέχει κάτι μέ τό ..«χαντάκι»;)
 • Βορίδης ἐν ἐξ ἄλλῳ!!! 
  Ἀπίστευτος!!!
  Σὰν νὰ ἔκοψες τὸ κεφάλι τοῦ μπουμπούκου καὶ νὰ τὸ κόλλησες στὸν Μάκη. 
  «Μέσα σὲ μία διάρκεια 30 ἐτῶν ἐξέλιξε τὶς ἰδέες του!!!», εἶπε…
  Ναί, πράγματι… Μὲ συγκεκριμένη στόχευσι!! Ἀλήθεια λέει!
  Καὶ σὲ ἀνώτερα βρέ! Τοῦ χρόνου μΠατΣοΚ!!!
 • Τὸ μΠατΣοΚ δὲν εἶναι ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις καὶ ἐγὼ εἶμαι ἐλέφας!!!
  Ὁ Καμμένος βέβαια ἰσχυρίζεται τὸ ἀντίθετον ἀλλὰ ὁ Καψῆς, ὁ Πρετεντέρης καὶ ἡ Ὄλγα ἔχουν ἄλλες ἀπόψεις ἐπὶ τοῦ θέματος.
  Σύμφωνοι λοιπόν… Σύμφωνοι… Θὰ τὸ γενικεύσουμε…
  Τὸ μΠατΣοΚ, ἡ ΝουΔούλα, τὸ ΚΚΕ, ὁ τΣυΡΙΖΑ, οἱ Αν.Ελ., ὁ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, οἱ Οἰκολόγοι Πράσινα Ἄλογα, τὸ ΛΑΟΣ, ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ὅπως καὶ κάθε κόμμα, κίνημα, κομματίδιον, ἦσαν, εἶναι καὶ παραμένουν ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις, μὲ σαφῆ προσανατολισμὸ καὶ συγκεκριμένα περιθώρια δράσεως. Ἄλλοι σὲ σφάζουν μὲ τὴν γραβάτα, ὅπως ὁ Ἄκης, τὸ Μπένυ, τὸ Σημίτι, τό Ἀντωνάκι, τὸ GAPατο, τὸ Φώτι, τὸ Μητσοτάκι, τὸ Ἀβραμό, τὸ Δένδια, τὸ Παπουτσί… καὶ ἄλλοι μὲ τὸ στειλιάρι ἤ μὲ τὸν σουγιά. Σὲ κάθε περίπτωσι συζητᾶμε πάντα γιὰ τὶς ἴδιες ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις, ποὺ ἁπλῶς ἀλλάζουν τακτικές, φονικὰ ὅπλα καὶ τρόπους ἤ περιοχὲς δράσεως, ἀλλὰ οὐδέποτε ἀλλάζουν  προθέσεις.

  (Κι ἐπεὶ δὴ κάποιοι θὰ ἐνοχληθοῦν, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ γράφω, νὰ προσέξουν μήπως ἔχουν εἰσέλθῃ κι αὐτοὶ σὲ κάποιαν τέτοιαν ὀργάνωσι καὶ κάπου προσβλέπουν.)

 • Τὸ Μπένυ σκέπτεται νὰ παραιτηθῇ.
  Τὸ μοναδικὸ ποὺ μπορῶ νὰ σκεφθῷ, γιὰ μίαν τέτοια προοπτική, εἶναι… σκασίλα μας!!!
 • Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, μύρισαν κι ἐκλογές…Ἐπίσης σκασίλα μας, ἀλλὰ εἴπαμε νὰ τὸ ἀναφέρουμε…
 • Ὁ «υἱὸς» Μητσοτάκης θὰ ἐφαρμόσῃ στρατιωτικὸ νόμο!!!
  Γιατί νά μήν ἐφαρμόσῃ στρατιωτικό νόμο, πρό κειμένου νά μᾶς …σώσῃ; Ποιός σᾶς εἶπε πώς μποροῦμε νά σωθοῦμε μόνοι μας;
  Ψευδαισθήσεις καὶ λαϊκισμοί. Ὁ Κυριάκος ξέρει καλλίτερα. Τόσην κληρονομιὰ κουβαλᾶ στὸ γονίδιό του… Εἶναι δυνατόν νά μήν γνωρίζῃ καλλίτερα ἀπό ἐμᾶς τό πότε θά μᾶς τήν φορτώσῃ τήν χούντα του …ἐπισήμως; (Διότι ἀνεπισήμως τὸ ἔχουν ἤδη πράξῃ!!!)
  Στὸ μεταξύ, πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφασι… Βγάζουμε τὸν σκασμό… Εἶναι ὥρα τώρα νά βγοῦμε ἐμεῖς δικαιότεροι καί ἐξυπνότεροι καί λογικότεροι ἀπό τόν Κυριάκο;
  Τί λέτε…
  Ὁ Κυριάκος, μὲ τὴν συμμορία του θὰ μᾶς σώσῃ καὶ στὸ τέλος θὰ μᾶς πῇ κι …ἕνα τραγούδι!!! Ἀπὸ τὰ καλά! Τὰ πιασάρικα… Τὰ σουξεδιάρικα!
 • Τὸ Μπένυ κάνει πόλεμο μὲ …νύφες, συμπεθέρους καὶ κουμπάρους!!!
  Τώρα ποὺ ἑτοιμάζονται νὰ καταθέσουν αἴτημα τὰ παιδιὰ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ γιὰ ἔρευνα τῶν ὑποθέσεων ποὺ χειρίστηκε τὸ Μπένυ, ζορίστηκε. 
  Καί τί κάνει; Γιὰ νὰ στηρίξῃ τώρα τὸ Ἀντωνάκι ζητᾶ νὰ ἀποσυρθοῦν ὅλοι οἱ βουλευτὲς ἀπὸ τὴν βολή, τὴν ὥρα τῆς ψηφοφορίας… 
  Μία χαρά… Μπένυ κερνᾶ, Μπένυ πίνει… (Καὶ Μπένυ μόνο του στὴν φυλακὴ θὰ μείνῃ!!!)
τὴν χάσαμε τὴν κοινωνία …πατέρα…!!!
 • Τὰ ἐγκληματικὰ στοιχεῖα εἰς βάρος ἀστυνομικῶν ποὺ ἐμπλέκονταν μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγἠ, ἦσαν συγκλονιστικά!!! 
  Οἱ δέκα, ἀπὸ τοὺς 319 ἀστυνομικούς, ποὺ ἐρευνήθηκε γιὰ τὸ ἐὰν εἶχαν πράγματι σχέσεις μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, ἐπιβεβαιώθηκε πὼς εἶχαν. 
  Τεραστία ἡ ἐνοχή τους.
  Μάλλιστα, τὰ σημαντικότερα ἀποδεικτικά,  γιὰ τὴν ἐγκληματική τους σχέσι, μὲ τὴν ἐγκληματικὴ ὀργάνωσι, ποὺ στοὺς κόλπους της διαθέτει μόνον ἐγκληματίες, ἦσαν πολλὰ  φυλλάδια, ἀλλὰ κι ἄλλο ἔντυπο ὑλικό, ἄκρως ἐπικίνδυνον γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ κράτους καὶ ἰδίως τοῦ Ἀντωνακίου. Μάλλιστα αὐτὰ τὰ φυλλάδια εἶχαν τὸ θράσσος νὰ τὰ διατηροῦν στὰ σπίτια τους, κι ὄχι σὲ κρύπτες, μπαούλα, βόθρους. 
  Ἐπίσης, ἄλλα εὑρήματα, αὐτοῦ τοῦ εἴδους, δυστυχῶς, δὲν ὑπάρχουν. Οὔτε τραπεζομάχαιρα, οὔτε σφενδόνες, οὔτε σκάγια μὲ ἁλάτι…
  Ὑπάρχουν ὄμως τραπεζομάντηλα, κουτάλια, ἀνθοδοχεῖα, παπούτσια, βατραχοπέδιλα καὶ ἀπὸ μία παντόφλα. Ναί, δυστυχῶς, στὶς οἰκίες τῶν δέκα ἀστυνομικῶν, ἀνευρέθῃ ἀπὸ μία παντόφλα, ἧτοι, πέντε ζευγάρια, ἀλλὰ δίχως νὰ εἶναι ζευγάρια μεταξύ τους.
  Ἡ ἀστυνομία, κι ὁ Δένδιας, ἔχουν ἐξαπολύσῃ ἀνθρωποκυνηγητὸ γιὰ νὰ ἐντοπίσουν τὶς ὑπόλοιπες δέκα παντόφλες, γιὰ νὰ ταιριάξουν αὐτὲς ποὺ ἤδη διατηροῦν στὰ ἀρχεῖα τῆς ἀστυνομίας, καὶ νὰ τὶς χαρίσουν στὶς μανοῦλες τοῦ Δένδια, τοῦ Στουρναρίου, τοῦ Ἀντωνακίου, τοῦ Ἀλεξίου, τοῦ Μπένυ, τοῦ GAPατου ἀλλὰ καὶ σὲ μερικοὺς μπαμπακούληδες, ὅπως αὐτὸν τῆς Ντοράκλας καὶ τοῦ Κυριάκου, διότι κυκλοφοροῦν, λόγῳ κρίσεως, ἀνυπόδητοι ὅλοι τους….
  (Μὴν διαβάζετε τὰ ὅσα γράφω ἐγώ, οὔτε τὰ ὅσα γράφουν διάφοροι ὁπουδήποτε. Τὸ πόρισμα τῆς ἀστυνομίας νὰ διαβάσετε… Πολὺ γέλιο!!!)
 • Αὐτὴ ἡ παρέλασις ἦταν ἡ τελευταῖα.
  Πράγματι, ἐὰν τὸ καλοσκεφθοῦμε, κι ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, αὐτὴ ἡ παρέλασις εἰδικῶς ἦταν ἡ ἀπόλυτος ἔκφρασις τοῦ τίποτα, τῆς πορνείας, τῆς ἁρπαξοκ@λιᾶς καὶ τοῦ «πᾶμε στὴν παρέλασι νὰ κτυπήσουμε γκόμενα/ο».
  Τἐτοια κατάντια σὲ χρειάζεται ἁπλῶς γκρέμισμα ἀλλὰ καὶ σκούπισμα γιὰ νὰ ἐξαφανιστοῦν τὰ γκρεμίδια μετά.
 • Τὸ ῥὸζ χρῶμα τῆς ἐλπίδος.
  Ναί, δέν τό γνωρίζατε; Ἐγὼ δὲν τὸ γνώριζα. Ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Ἐγὼ εἶμαι ἄσχετη.
  Πάντως ἔχουν ἀρχίσῃ καὶ φωταγωγοῦν, μὲ ῥὸζ χρωματάκια, μεγάλα κτίρια, γιὰ νὰ καταπολεμήσουν τὸν …καρκίνο.
  Θὰ τοὺς πρότεινα, καλοῦ κακοῦ, νὰ κάνουν μερικὰ ταξίματα στὸν κοντινότερο ἅγιο, νὰ ἀγοράσουν καὶ μερικὲς λαμπάδες, νὰ ἀνάψουν καὶ λίγο λιβάνι, διότι μὲ τὶς ῥὸζ φωταγωγίες, ποὺ μοῦ μοιάζουν περισσότερο σὲ ἀκτινοβολίες, μάλλον γιὰ τὰ πανηγύρια προορίζονται.
  Ἔ, νὰ τοὺς πεῖτε ἐπίσης, πὼς φθάνει ποὺ σὲ κάθε γωνία, στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, κόλλησε κι ἀπὸ ἕνα κόκκινο φανάρι… Εἴπαμε νὰ τὸ κάνουμε μπουρδέλο, ἀλλά τόσο πολύ; Νισάφι…
ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…
 • ἄγνωστο θέμα αὐτό…
περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται
 • Τὸ χαράτσι γιὰ τὶς στάνες πάει. Τό ἄλλο, γιά τά σπίτια μας; 
  Ὅλοι ἀσχολοῦνται μὲ τὸ χαράτσι γιὰ τὰ χωράφια καὶ τὶς στάνες, ποὺ ἀπεσύρθῃ. Ἀν τὶ λοιπόν, ὅπως θὰ ἔπρεπε, νὰ ἀσχοληθοῦν οἱ «ἐγκέφαλοι» τῆς κυβερνήσεως μὲ τὸ πῶς θὰ κατανήμουν δικαιότερα τὴν φορολογία, ἰσοπεδώνουν τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες. Εἶτε ἔχεις εἰσόδημα, εἶτε δὲν ἔχεις, εἶτε μπορεῖς νὰ ἐπιβιώσῃς, εἶτε ὄχι, εἶτε ἐργάζεσαι, εἶτε ὄχι, θὰ πληρώσῃς χαράτσι. 
  Οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀνερωτήθῃ γιὰ τὸ ἐὰν ἀπὸ μόνον του τὸ μέτρο εἶναι ἄδικο. Μόνον τοπικά, σὲ περιοχὲς ποὺ ὑπάρχουν ψηφοφόροι ἀγρότες, κατὰ κύριον λόγο, κάτι πῆγε νὰ κινηθῇ. Νά πιστέψω πώς ὅλη ἡ χώρα, πού δέν εἶναι ἀγροτική, συμπερασματικῶς μπορεῖ νά πληρώσῃ καί νά καλύψῃ τά ὅποια κενά τῶν ταμείων; Ἤ μήπως κι ἐδῶ ἀφήνουν ἀπ΄ ἔξω τούς μεγαλοοφειλέτες μετακυλῶντας σέ ὅλους τούς πολῖτες τά δικά τους λάθη;
 • Τὸ Ἀντωνάκι ἔπεσε στὰ βαθειὰ ἀλλὰ ὁ Πούτιν τοῦ πέταξε σωσίβιο!!!
  Τελικῶς τὸν θυμήθηκε τὸ «δεξιὸ» Ἀντωνάκιον τὸν Πούτιν.
  Ὄχι ποὺ δὲν θὰ πιανόταν ἀπὸ τὰ μαλλιά του ὀ πνιγμένος. Φθηνότερο ἀέριο ζήτησε, τὸν ἀγωγὸ Μπουργκᾶς-Ἀλεξανδρουπόλεως προχωρᾶ…
  Παρατάσεις γιὰ τὴν ἀνακοίνωσι τῆς χρεοκοπίας ἔλαβε…
  Γιά πόσο ὅμως;
 • Ἡ ἄνευ φρένου φορολόγησις τῶν μέσων μεταφορᾶς τώρα ξεκινᾶ.Εἴπαμε χαράτσια παντοῦ… Ἀκόμη καὶ στὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε… Ἀκόμη καὶ στὸ κατούρημα… Ἀκόμη καὶ στὸ ποῦ θὰ ῥίχνουμε τὸ βλέμμα μας… Παντοῦ χαράτσια. Καὶ φυσικὰ στὸ αὐτοκίνητο ἤ στὴν μηχανὴ ἤ τέλος πάντων σὲ κάθε μέσον μεταφορᾶς, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὸ  εἶναι ἐπαγγελματικὸ ἤ ἀκινητοποιημένο, ἐπιβάλλεται χαράτσι.
  Τί νόμιζες Ἕλληνα; Θά ζῆς ἐσύ εἰς βάρος τῶν Εὐρωπαίων; Λάθος κατάλαβες…
  Γιὰ αὐτὸ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ ζῇ ὅλος ὁ πλανήτης εἰς βάρος δικό σου. Ἔτσι, γιὰ νὰ μάθῃς!!!
 • Σήμερα ἀνοδικὸ τὸ χρηματιστήριον λέμε…Καὶ νὰ μὴν τὰ ξαναλέμε… Ἀνοδικὰ θὰ μᾶς πάῃ στὸν …ἀγύριστο!!!
ἀνύπαρκατα …θέματα παιδείας
 • Ἡ Ῥεπούση ζήτησε νὰ διδάσκονται ἀναλυτικότερα τὰ περὶ ναζισμοῦ/φασισμοῦ στὰ σχολεῖα.
  Συμφωνῶ!!!
  Γιατί ὅμως δέν ζητᾶ νά διδάσκονται καί τά περί κομμουνισμοῦ; Τότε θὰ τὴν παραδεχόμουν.

διεθνὴς «σκακιέρα»
 • Ἡ Ἀριζόνα πνίγηκε ἀπὸ ἀμμοθύελλα.Ἀμμοθύελλα ἄνευ προηγουμένου ἔπληξε τὴν Ἀριζόνα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκληθῇ ἀπερίγραπτη σύγχυσις στοὺς δρόμους. Μία ἐκπληκτικὴ καραμπόλα διέλυσε δεκάδες ὀχήματα, διότι οἱ ὁδηγοὶ δὲν ἔβλεπαν οὔτε σὲ ἐλάχιστα μέτρα ἀποστάσεως.
  Δύο νεκροὶ καὶ δεκάδες τραυματίες.  
 • Ἡ NSA καλῶς μᾶς παρακολουθοῦσε.Τὸ ἄλοθι καὶ τὶς ἀπαντήσεις θὰ βρεῖτε στὰ ὅσα τὸ πολὺ Θεοδωράκι σχολίασε.
  Ἐὰν θέλετε νὰ μάθετε τὶς ἀνακοινώσεις τῆς NSA πρῶτα θὰ πηγαίνετε στὸ Θεοδωράκι.
  Τὴν ἐπομένη θὰ τὰ ἐπαναλαμβάνουν φυσικὰ καὶ ἀπὸ τὴν NSA. Ἐμεῖς ὅμως πιστοί… στὸ πρωτότυπο!!!
 • Τὸ ῥεῦμα δὲν πάει στὸν Βόσπορο.Τὴν πρώτη ἡμέρα λειτουργίας τοῦ ἠλεκτρικοῦ τραίνου, ποὺ συνδέει τὶς δύο πλευρὲς τοῦ Βοσπόρου, τὸ ῥεῦμα …ἀπέφυγε νὰ συνεργήσῃ στὴν μεταφορά. Σκοτάδια… Πολλὰ σκοτάδια…
  Εὐτυχῶς ὅμως γρήγορα ἀπεκαταστήθῃ… Εὐτυχῶς!

 • Οἱ ΗΠΑ δὲν παρακολουθοῦν τὸν ΟΗΕ.Γιατί νά τό κάνουν; Ἔτσι κι ἀλλοιῶς εἶναι «δικός τους». Τί; Οὔτε μεταξύ τους δέν θά ἔχουν ἐμπιστοσύνη;
Αὐτὰ γιὰ σήμερα… 
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…
Καλημέρα σας.
Ἀφιερωμένον γιὰ τὸ Θεδωράκι… Ἄς περιοριστῇ καλλίτερα μόνον στὶς …κλανιὲς ἐκ τῶν ὀπισθίων του, ἄν καὶ βρωμοῦν πολύ, διότι οἱ ἄλλες κλανιές, ἐκ τῶν …ἐμπροσθίων του, μάλλον τὸν ὁδηγοῦν ταχύτερα ἐκεῖ ποὺ δὲν θὰ τοῦ ἀρέσῃ!!!

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπεικόνισις ἀπὸ τὴν καραμπόλα στὴν Ἀριζόνα.

πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου