Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Ανθρωπινες ερωτικές σχέσεις


Το πρόβλημα ξεκίνησε από τη στιγμή που γεννήθηκε η μοιχεία κι οι μηχανισμοί, που τη στηρίζουν.

Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να προσβάλλουν τον έρωτα και το Θεό, άρχισαν να αισθάνονται γυμνοί.
Αυτό συνέβη με τον παρακάτω τρόπο: όταν ένας άντρας γνωρίζει ότι η γυναίκα της οποίας το σαρκικό έρωτα απολαμβάνει δεν του ανήκει ψυχικά, γνωρίζει ότι είναι επιθυμητή, αλλά κι επιθυμεί κάποιον άλλο.
Όταν υπάρχει ψυχική έλξη μεταξύ των ανθρώπων, το σώμα είναι προκλητικό κι ειδικά το γυμνό σώμα.

Ένας άθλιος πρεσβύτερος που για τον οποιονδήποτε λόγο συζεί με μία γυναίκα όμοια με την Αφροδίτη, γνωρίζει ότι το κορμί της είναι προκλητικό, γιατί η ψυχική της διάθεση το κάνει αυτό.
Η ίδια γυναίκα όταν είναι ερωτευμένη δεν προκαλεί, γιατί έχει βρει αυτό που ζητά.
Η γνώση αυτή όμως αναγκάζει τον άθλιο να προστατεύσει τη γυναίκα- περιουσία του. Αυτό γίνεται με τα ενδύματα.
Καλύπτει με κάθε τρόπο αυτό, που προκαλεί και θέτει σε κίνδυνο τα κεκτημένα.
Η κάλυψη του όμορφου σώματος της γυναίκας-περιουσίας από τους οφθαλμούς όλων των πιθανών διεκδικητών, είναι ένας σημαντικός λόγος.


Σύστημα παιδείας:Όλα τα έθνη συντηρούνται κι επιβιώνουν εξαιτίας της ιστορίας τους, εκτός της Ελλάδος. 
Αυτό συμβαίνει, γιατί υπάρχει διαφορά στην αφετηρία απ' όπου ξεκίνησε το κάθε έθνος την πορεία του. 
Για τα έθνη της Δύσης είναι θέμα επιβίωσης, γιατί οι άνθρωποι που τα συνθέτουν ξεκίνησαν σαν δούλοι που αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους.
Ήταν δούλοι των βασιλέων, των επισκόπων και των φεουδαρχών κι αγωνίστηκαν εναντίον τους.
Δεν ήταν ικανοποιημένοι από την κατάσταση που βίωναν κι αγωνίστηκαν για να την αλλάξουν.
Έπρεπε πάντα να γνωρίζουν τα: "ποιος", "πού", "πότε", "ποιοι" και "τι". 
Ήταν δούλοι των βασιλέων, των επισκόπων και των φεουδαρχών κι αγωνίστηκαν εναντίον τους.Δεν ήταν ικανοποιημένοι από την κατάσταση που βίωναν κι αγωνίστηκαν για να την αλλάξουν.Έπρεπε πάντα να γνωρίζουν τα: "ποιος", "πού", "πότε", "ποιοι" και "τι".